Arkæologer jubler: Overraskende mange fund på boliggrund

Det vrimler med 2000 år gamle, velbevarede jernalderfund på den grund, hvor den gamle udflyttergårds hovedhus fra 1858 ligger på Tårnby Kastrup Boligselskabs grunde på Tårnbyvej 53a i Kastrup. I løbet af den første måned med udgravninger er der fundet meget mere end forventet – også et par overraskelser.

Arkæologer fra Københavns Historiske Museum er i fuld sving med udgravningerne på den grund,
hvor den gamle udflyttergård fra 1858 ligger. (Foto: Mario Borgmann © DR København)

MARIO BORGMANN
1. APR. 2019 KL. 07.29

Der er glæde hos arkæologerne fra Københavns Historiske Museum. Siden 1. april har de været i gang med udgravninger på den grund, hvor den gamle udflyttergård ligger på det vestlige amager. Og selvom forundersøgelser havde vist, at der var en jernalderboplads under jorden, er der allerede i løbet af den første måned gjort mange flere fund end forventet.

Det fortæller Niels Hause, der er museumsinspektør på Københavns Historiske Museum. Han leder udgravningen på grunden. Der er mange glædelige overraskelser. Selvom vi kun har undersøgt en meget lille del af området, har vi allerede fundet langt flere huse end vi havde regnet med Niels Hause museumsinspektør Københavns Historiske Museum. Der er mange glædelige overraskelser. Selvom vi kun har undersøgt en meget lille del af området, har vi allerede fundet langt flere huse end vi havde regnet med, siger han. Der er indtil videre fundet rester af otte huse. Derudover er der blandt andet også fundet masser af redskaber, jernknive og potter og knoglerester fra forskellige dyr. Overrasket af vikinger. Det er ikke kun ting fra jernalderen, man har fundet. Arkæologerne har også fundet resterne af et hus, som de mener, stammer fra vikingetiden. Det kom som en overraskelse, at vi måske også står med noget fra 800-900tallet eller måske 1000-tallet, siger museumsinspektør Niels Hause.

Udgravninger forsinker alligevel ikke byggeri. Arkæologerne skal udgrave to hektarer og derefter foretage undersøgelser af fundene. Det er Region Hovedstaden, der betaler udgifterne til de arkæologiske udgravninger, da det ikke er regionen, der står bag det nye, store byggeri. I første omgang risikerede udgravningerne at forsinke byggeriet, og samtidig ville det give en ekstra regning på op imod seks millioner kroner. Det har dog vist sig, at udgravningerne kommer til at koste fire millioner kroner, og at gravearbejdet kan foretages inden, der skal bygges på det areal.

Kilde;
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/kastrup/arkaeologer-jubler-overraskende-mange-fund-paa-husgrund