Brug af åben ild

Det er i øjeblikket forbudt at tænde op og lave åben ild eller kaste med cigaretskod. Du kan godt bruge en grill, hvis det vel at mærke foregår på ikke-brændbart underlag, men du må ikke tænde bål i haven – heller ikke hvis det foregår på bålpladserne.

Beredskabsstyrelsen opfordrer til at udvise særlig opmærksomhed i disse tørre dage. Selvom man ikke nødvendigvis bor i en kommune med afbrændingsforbud, bør man alligevel tænke sig ekstra godt om, og styrelsen har seks råd, man altid bør følge, hvis man vil tænde ild i det fri:

 • Brug dertil indrettede bålpladser, hvis du skal tænde et bål eller grill
 • Tænd aldrig et bål, hvis det blæser meget eller er meget tørt
 • Tænd aldrig bål tæt på buske og træer, eller hvis ilden kan brede sig
 • Tænd aldrig bål uden en voksen i nærheden
 • Sørg altid for at slukke gløderne helt, inden du forlader bålet
 • Smid ikke cigaretskod og lignende i naturen

Ved at følge disse råd, kan du være med til at forebygge naturbrande:

 • Brug vores bålpladser indrettet til formålet, hvis du skal tænde et bål, og hav altid vand i nærheden. Efterlad aldrig et bål, der ikke er slukket helt.
  Smid aldrig cigaretskodder og lignende i naturen – og særligt ikke nu, hvor naturen er så tør, at en enkelt uslukket glød kan få katastrofale konsekvenser.
 • Stil grillen på et underlag, der ikke kan brænde, og tøm aldrig asken i de grønne områder – heller ikke selvom du tror, at der ikke er flere gløder tilbage. Og husk at have vand med til at slukke grillen efter brug.
 • Hvis uheldet er ude og du får brug for akut hjælp: Ring 1-1-2