Beboermøde 2018

Der indkaldes herved til ordinært beboermøde i henhold til selskabets vedtægter §13.

Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 18:30
på Korsvejens skole, Tårnbyvej 5 (indgang F, festsalen)

Kære beboer, vær med til at bestemme udviklingen i din boligafdeling det næste år! Beboermødet er din mulighed for at få indflydelse på udviklingen i vores boligafdeling. Alle større beslutninger træffes nemlig på beboermødet. Det drejer sig om huslejens størrelse, valg til afdelingsbestyrelsen, repræsentantskabet i TKB, beslutninger om moderniseringer, beboernes egne forslag, regnskab og afdelingens driftsbudget der fastsætter næste års husleje og meget andet.

Dagsorden

  1. Formalia, herunder valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
  3. Fremlæggelse af afdelingens driftsbudget for 2012 til godkendelse.
  4. Indkomne forslag (af ikke budgetmæssig karakter).
  5. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter.
  6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
  7. Eventuelt.

Du er velkommen til at stille forslag til beboermødet. Indkomne forslag skal være indleveret til bestyrelsen senest 14 dage før mødet og udsendes sammen med budgettet senest 1 uge før mødet.

Du kan finde alt materiale til beboermødet på boligafdelingens hjemmeside www.allegården.net

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Forslag kan skriftligt sendes til afdelingsbestyrelsen via mail eller afleveres i TKB Kundecenter.

 

Skabelon til forslag med vejledning..

1.ste Indkaldelse til beboermøde i afd. Allégården

Vedtægter for Tårnby Kastrup Boligselskab

 

Referat fra afdelingsmøde, afd. 5802-8, Allegården tirsdag den 7. februar 2017

Referat fra afdelingsmøde, afd. 5802-8, Allegården tirsdag den 7. februar 2017

Det er også muligt at hente et sæt på Ejendomskontoret..
 Download PDF-format

Berigtigelse af notat til ordinært afdelingsmøde
den 7. februar 2017 i afd. 5802-8 Allégården

 

A20170308 - Berigtigelse af notat til ordinært afdelingsmøde den 7. februar 2017 i afd. 5802-8 Allégården

 Download PDF-format

1 2 3