Indkaldelse til klubmøde 2018 i afd. Allégården

Til klubformænd for fritidsklubberne i afdeling Allégården

Tårnby den, 7. februar 2018

Snyd ikke dig selv – læs hele brevet !

Det årlige klubmøde er din mulighed for selv at præge forhold vedrørende økonomi og livet i jeres fritidsklub. Derfor er det vigtigt, at du/I deltager i klubmødet, så du/I er med til at bestemme, hvordan fremtiden skal være for jeres fritidsklub.

Kom og vær med til at gøre din/jeres indflydelse gældende:
Onsdag, den 14. marts 2018, kl. 18.30 til kl. 21.00
i Beboerhuset ”Gården” 
Tårnbyvej 53A, 2770 Kastrup

Se dagsorden på side 2.
Forslag til behandling
Forslag, du/I gerne vil have behandlet på mødet, skal sendes til Aktivitet -og fritidsudvalget:

Brev:             TKB Kundecenter, Tårnbyvej 51
Mail:              ab5802-8@kab-bolig.dk

så udvalget modtager det senest 2 uger før mødet.

Har du brug for hjælp til præcis udformning af forslaget, er udvalgsformanden gerne behjælpelig. Eventuelt indkomne forslag, sender Aktivitet -og fritidsudvalget til dig senest 8 dage før mødet.

Opfølgning på dokumentation for fritidsklubberne skal fremsendes senest 1. marts 2018.
– Redegørelse for fritidsklubbens medlemsliste
– Opfølgning på fritidsklubbens vedtægter
– Opfølgning på fritidsklubbens sidste referat fra generalforsamling
– Klubmedlemmernes aktivitetsniveau og besøgsfrekvens (benyttelsen)

Tilmelding og mødepligt

Det er nødvendigt at tilmelde sig mødet, af hensyn til evt. forplejning. Der er mødepligt for mindst et medlem af klubbestyrelsen/klubledelsen. Tilmelding senest 1. marts 2018.

Vi ser frem til et godt møde.
Aktivitet -og fritidsudvalget for afd. Allégården