Lån en trækvogn!

Har du noget tungt der skal flyttes -eller skal du af med dit storskrald?

Ved containerpladsen er der placeret 3 trækvogne som beboerne frit kan benytte til transport af affald, større genstande el.lign. Efter endt brug skal trækvognen afleveres på containerpladsen igen. Hvis der er punkteret hjul, defekter eller andet, bedes du venligst henvende dig til TKB Kundecenter.

Når du aflevere dit storskrald på containerpladsen. Følg sorteringsvejledningen og sørg for at rydde op efter dig selv.