Servicehund i Allégården

For at opnå tilladelse til hold af servicehund i Allégården, skal ansøger dokumentere følgende:

·         At ansøger er berettiget til en servicehund af Tårnby Kommune.

·         At hunden er certificeret servicehund.

·         At servicehunden er specialtrænet til at udføre nytteopgaver for beboeren. En servicehund der alene har en social funktion godkendes ikke, jf. Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 130 stk. 2

Servicehunde skal altid, når de færdes på Allégårdens udearealer bære synligt skilt/logo af hvilket det fremgår at hunden er certificeret servicehund.

Hunde skal altid føres i snor på Allégårdens fællesarealer. I private aflukkede haver tillades at hunde kan gå frit.

Hundeluftere skal samle hundelorte op efter deres hunde.