Udskiftning af belysning er gået i gang

6. juni 2019: Driften er påbegyndt arbejdet med at udskifte belysning i opgange, på trapper og strømkabler til gadebelysning. Første etape af arbejdet startes i slutningen af juni og vil vare året ud.

5. august 2019: Gennemgang med entreprenør af gadebelysning for fejl og mangler. Der er indhentet tilbud på gravearbejde og udskiftning af lampehoveder samt nye standere.

16. august 2019: Udskiftning af belysning på og ved opgange, samt kældergange er udført.