Havevandring oktober 2022.

Havevandring giver et overblik over, hvordan afdelingens havereglement for facader og haver overholdes. 

Afdelingsbestyrelsen har afholdt havevandring i oktober 2022.

På havevandringen er det særligt haverne og facaderne, som har vores fokus, men vi kigger også på beplantningen og andre forhold. Måske får du en skrivelse om forhold, som du skal rette op på eller være opmærksom på.

Hvad er det, bestyrelsen og driften blandt andet ser på og påtaler: 

– Generel renholdelse og orden i haver
– Manglende klipning af hække
– Klatreplanter på facade eller til gene for naboer
– For høje træer i haverne
– Ikke godkendt opsætning af parabol eller markise
– Misligholdt hegn/plankeværk

Havevandringen har til formål at sikre, at afdelingen ser præsentabel ud og der ikke er forhold der gør skade på bygningerne eller udgør en fare.

Havereglement