Afdelingsbestyrelsen – Beboervalgt

Kom og vær med i beboerdemokratiet!

Beboerdemokrati er et helt afgørende særkende ved den almene boligform, og der findes ikke nogen tilsvarende form uden for Danmark. Som beboervalgt er vi derfor en del af en unik demokratisk struktur, hvor I som beboere har stor indflydelse på jeres boligafdeling. Det er lige fra størrelsen af jeres husleje til ordensregler og renoverings- og fremtidssikringsprojekter.

Kender du din afdelingsbestyrelse? Du kan møde os her..

Når vi er valgt til en afdelingsbestyrelse, er vi valgt af beboerne i vores afdeling, og vi skal derfor varetage alle beboeres interesser. Med andre ord, er vi samtlige beboeres tillidsmand, når der skal træffes beslutninger i bestyrelsen.

Mange tænker nok, at det giver sig selv, hvad en afdelingsbestyrelse skal lave og hvem, der gør hvad. Der skal holdes afdelingsmøde, fremlægges budget og evt. regnskab, laves udkast til ny husorden, føres tilsyn med ejendommens vedligholdelsestilstand, arrangeres sommerfest osv.

Afdelingsbestyrelsen skal som en af sine hovedopgaver sørge for, at de aktiviteter, der er vedtaget i årets budget, bliver igangsat via driften. Bestyrelsen kan altså ikke igangsætte væsentlige opgaver eller projekter, uden at det er fastlagt i det budget, afdelingsmødet har vedtaget.

Bestyrelsen er også ansvarlig for at, at afdelingen i dagligdagen kører uden problemer. Ellers skal bestyrelsen kontakte administrationen.

Afdelingsbestyrelsens opgaver:

  • Fører tilsyn med afdelingen – markvandring og husorden
  • Fremlægger og godkender budgettet
  • Fremlægger arbejder og aktiviteter i afdelingen
  • Tovholder på de vedtagne forslag
  • Afvikler afdelingsmødet
  • Har informationspligt
DET SÆRLIGE VED BEBOERDEMOKRATIET

Næsten en million danskere bor i almene boliger i Danmark. Det er lejerne, der ejer de almene boliger i fællesskab. Det betyder, at beboerne har mulighed for at få indflydelse på en række ting i og udenfor boligen.

Beboerdemokratiet i Danmark er ganske unikt og noget, som mange andre lande misunder os. Når boligerne ejes af beboerne selv, får de et større ejerskab og flere har lyst til at deltage aktivt. De almene boliger har nogle rammer, der gør det let at være med og let at lære sine naboer at kende. 20.000 af beboerne i de almene boliger er aktive i bestyrelsesarbejdet!

Tusindvis af frivillige bestyrelsesmedlemmer lægger hver dag et stort arbejde i de mange afdelings- og organisationsbestyrelser. De går til bestyrelsesmøder, holder møder med kommunen og er med til at sætte lokale aktiviteter i gang til gavn for deres naboer. Der bliver plantet blomster på fællesarealerne, arrangeret fælles Skt. Hans fester og fælles arbejdsdage.

Der er grund til at være stolt over, at så mange mennesker er engagerede i deres boligområder. Det store frivillige arbejde er et vigtigt aktiv for de almene boliger, men også for samfundet som helhed.