Fejl -& Anmeldelsesskema

Mangler, materiel skade og hærværk! Allégårdens udgifter til hærværk betales direkte af afdelingens beboere over huslejen.

Mangler er f.eks. manglende lys på opgangen, opgangdøre som ikke lukker, opsamling af affald i kælder etc.

Materiel skade er f.eks. påkørte skilte, ødelagte døre eller utætte nedløbsrør.

Hærværk er, hvis nogen ødelægger eller beskadiger ting i afdelingen, opklæbning af plakater, graffiti, tags etc. (Den generelle betydning, forsætlig og nytteløs ødelæggelse af andres ejendom og gadeinventar, bruges endnu. Hærværk er strafbart efter straffelovens § 291).

Fejl og mangler i boligen
Skal du have udbedret ting i boligen – f.eks. vandhane, toilet eller dør – eller har du spørgsmål, skal du henvende dig til TKB Kundecenter. Husk du altid kan sende en e-mail til administrationskontoret. Du kan også rette personlig henvendelse i kontortiden eller pr. telefon i telefontiden.

Administrationskontoret opfordrer hverken direkte eller indirekte beboere til at anmelde hinanden anonymt, men administrationskontoret behandler alle henvendelser, også dem, der kommer uden afsender.

Når Administrationskontoret modtager en anmeldelse
Der findes hverken i persondataloven eller anden lovgivning regler om, at en anmeldelse skal indeholde identifikationsoplysninger om anmelder. Anmelder kan derfor vælge, om vedkommende vil oplyse sit navn og adresse.

Der gælder følgende retningslinjer:
Administrationskontoret kan ikke give anonymitet, når der modtages telefoniske eller skriftlige anmeldelser, hvor anmelderen oplyser sit navn, men samtidig tilkendegiver, at vedkommende ønsker at være anonym. Det samme gælder anonyme telefoniske eller skriftlige anmeldelser, hvor der foreligger forhold eller omstændigheder, der gør, at anmelder kan identificeres.

For at kunne behandle sagen så korrekt som muligt, bedes du udfylde alle oplysninger.

  Anmelder navn:

  Anmelder adresse:

  Anmelder e-mail:

  Anmelder Telefon (skal udfyldes):

  Oplysninger om anmeldelsen

  Dato (Hændelsesdato):

  Tidspunkt (00.00-24.00):

  Beskriv hvor det er sket:


  Beskriv hvad der er skadet/fejl/mangel:

  Hvad og hvordan:

  Vedhæft en fil