Driftsledelse

Viggo Strøm Børsting : Driftschef (KAB)

Viggo Strøm Børsting

Driftschef (KAB)


Louise Lind : Kundechef (KAB)

Louise Lind

Kundechef (KAB)

Enghavevej 81 • 2450 København SV
T 33 63 10 00