Driftsledelse

Louise Lind : Kundechef (KAB)

Louise Lind

Kundechef (KAB)

Enghavevej 81 • 2450 København SV
T 33 63 10 00


Henrik Kjeldsen : Serviceleder (TKB)

Henrik Kjeldsen

Serviceleder (TKB)