Beboerbetjening

Kundeservice, fejl og mangler i boligen

Til jeres orientering er vi fortsat hårdt ramt af sygdom på kontoret. For at kunne opretholde en tilfredsstillende beboerbetjening vil telefonerne i åbningstiden frem til udgangen af april, vil blive betjent af Belfore Vagttelfon, som vil give beboerhenvendelser videre til driften. Det er således vores forventning, at beboerne ikke vil opleve en forringet service i forhold til telefonbetjeningen.

Mandag den 11. april er vi nødsaget til at aflyse åbningstiden.