Allégården

Byt Bolig

Vil du bytte din bolig? Det har du ret til, hvis du ønsker det. Der er dog nogle betingelser, der skal være opfyldt, før dit boligbytte bliver godkendt. Bl.a. skal du have boet i din lejebolig i 3 år.

Vær opmærksom på at opslag slettes efter 3 måneder.

Byt Bolig er et gratis tilbud til dig, der gerne vil bytte din lejebolig.

Du kan starte dit boligbytte med det samme. Gå til byt bolig-hjemmesiden og find en lejer, du vil bytte bolig med.  Ansøgningsskema – Bytteskemaet indsendes til KAB.

Om Byt Bolig

Byt Bolig er en bytteportal, der drives af BL − Danmarks Almene Boliger.

Har du spørgsmål om byttereglerne for almene boliger, er du velkommen
til at ringe til BL − Danmarks Almene Boliger på telefon 33 76 20 00 eller
sende en email på bytbolig@bl.dk