Dokumenter – der berører din bolig

Let forståelige leveregler
En husorden er et sæt fælles leveregler, der gør det klart, hvad det vil sige at være en god nabo.

Opleves reglerne som forældede og irrelevante, kan husordenen virke stik mod hensigten og blive årsag til konflikt blandt beboerne.

I TKB Kundecenter kan du hente en USB-stik med nyttige oplysninger om dine rettigheder.

Positivt og enkelt
KAB’s skabelon for en moderne husorden er baseret på følgende principper:

  • Positive budskaber: Vi må meget, hvis bare vi tager hensyn.
  • Forståeligt sprog.
  • Forståeligt indhold: Vi forklarer baggrunden for reglerne.
  • Kort og klart med udgangspunkt i tre enkle leveregler:
  • Vi tager hensyn til hinanden, vi undgår ekstra udgifter og vi skaber tryghed.

Skabelonen er et redskab, som afdelingsbestyrelserne kan benytte til at opdatere boligafdelingens husorden.

Se din boligafdelings husorden

Find oplysninger og dokumenter om det, der berører din bolig.

Du skal bruge Adobe Reader, for at se pdf-filer.