Fritidsklubberne

Her i Allégården har vi mange spændende aktiviteter. Der drives mange forskellige fritidsklubber med det formål, at give beboerne mulighed for at dyrke deres interesser i fællesskab med andre. For at benytte de enkelte tilbud og aktiviteter, skal man være medlem af den enkelte fritidsklub.

Ønske om klubaktivitet
Når en eller flere beboere ønsker at etablere en klubaktivitet for at fremme godt naboskab og det sociale liv i Allégården, kan der stilles et lokale til rådighed for klubaktivitet, ved at rettes henvendelse til afdelingsbestyrelsen med oplysning om klubbens formål og oplysning om lokaleanvendelse.

Afdelingsbestyrelsen træffer herefter beslutning om en klubaktivitet har et formål, der opfylder kravene til klubaktivitet og tildeling af lokale.

Klub aktiviteten skal være åben for alle afdelingens beboere og tjene et lovligt formål, samt tjene og fremme afdelingens og beboernes interesser.

 • Klubberne er principielt kun for beboerne i Allégården.
 • Der skal udarbejdes vedtægter for klubben, fælles regler for klubbens formål, aktiviteter og trivsel.
 • Der skal afholdes en årlig generalforsamling, hvor der vælges en bestyrelse, fremlægges regnskabet for klubben, samt et eventuelt budget godkendes.
 • En klub konstituere sig selv med en bestyrelse bestående af formand, næstformand og kasserer.
 • Der skal udarbejdes et årligt regnskab, som skal afleveres til afdelingsbestyrelsen.
 • Spørgsmål om tilskud m.m. skal ansøges skriftlig og afleveres til afdelingsbestyrelsen.
 • Der må ikke foretages ændringer på bygninger eller tekniske installationer uden forudgående aftale, med afdelingsbestyrelsen og TKB Kundecenter.
 • Lokalerne må kun benyttes til klubbens aktiviteter og ikke til medlemmernes private formål.

 

Oversigt over Fritidsklubber

Klublisten et ved at blive opdateret…

 

 

Motionsklubben AMOK :

Motionsklubben AMOK

Sted: Almegård Allé 15 kld.
Åbent: Hverdage kl. 08.00-21.00
Lør-, Søn- og Helligdage kl. 09.00-21.00
Kontortid: 1. mandag i md. kl. 17.00-19.00 (dog undtagen juli og august)
Kontingent: kr. 200,- pr. person, pr. kalenderår (Engangsbetaling: Oprettelse koster kr. 100,- for nøglebrik)

 

Klubledelsen:

Formand Kristina Macon

Kontaktperson(er):
Formand: Kristina Macon
Tel. 27 43 35 66

Kasserer: Lise Buch Sørensen
Tel: 51 80 15 98

Information og beskrivelse af/om klubben:
Amok er en motionsklub med mange gode redskaber. Ved medlemskab udleveres nøgle-brik. Erstatning af nøglebrik kr. 100,-  (Der er ingen instruktør/træner tilstede)

Telefon: 27 43 35 66
Krea-klubben :

Krea-klubben

Sted: Blykobbevej 19 i kælderen.
Åbent: Som medlem har man fri adgang til klubben inden for åbningstiden.
Kontortid: Klubben holder en mådelig klubaften den første tirsdag i måneden kl. 19.00
Kontingent:
Indmeldelse sker hos kasseren

Klubledelsen/Kontaktperson(er):
Formand: Jan Hansen tlf.: 42767509
Næstformand: Mette Schäffner
Kasserer: Sandra Kleven Hauder tlf.: 53643716

Information og beskrivelse af/om klubben:
At give klubbens medlemmer adgang til at udøve kreative fritidsinteresser.
Klubben har 2 symaskiner, 1 overlocker, strygejern og bræt, et værksted med et udvalg af værktøj, div. materialer til strik og hækle, samt en masse stof, som frit kan bruges af klubbens medlemmer.

Vi vil forsøge, at efterkomme medlemmernes kreative ønsker, hvad en de måtte være.
Det er muligt, at få vejledning i brug af klubbens symaskiner m.m.

Se mere på klubbens Facebookside:
https://www.facebook.com/groups/325355231706731/


Allegårdens Billardklub :

Allegårdens Billardklub

Formål: At medlemmerne kan øve sig og deltage i interne og eksterne turneringer.

Sted: Blykobbevej 16, Kld.
Åbent: Alle dage fra kl. 09.00 - 22.00
Kontingent: kr. 200,- pr./år Pensionister kr. 100,- pr./år.

 

Kontaktperson(er):
Formand: Gert Petersen
Telefon: 22173505

Information og beskrivelse af/om klubben:

Billardklubben er med sine ca. 50 år på bagen den ældste klub i Allegården. Og den holder til i et nydeligt kælderlokale på Blykobbevej 16. Der er et næsten helt nyt billardbord (et halvmatch bord), nogle velholdte køer og flere pointtavler. Bordet er "kun" til keglebillard, idet de mere moderne spil som pool kræver et andet slags bord og mere plads. Det skal så lige bemærkes, at det nærmeste sted, jeg har set hvor man kan spille pool, nemlig nede i bowlinghallen over for Tårnby kirke, koster det 10 kr. pr. spil

I billardklubbens interne og eksterne turneringer "spiller man fortsat keglebillard med handicap ". Den interne turnering spiller man hele sæsonen (der sker ikke meget mellem l.maj og 1 september), mens den eksterne turnering går oktober til marts.

I den eksterne turnering bliver der spillet mod klubber fra fem andre boligselskaber, nemlig Olufsgården, Remisevænget, Tårnbyparken, Vinkelhusene og Vægterparken. Tidligere har Allegården vundet en del pokaler, men det kniber lige fortiden.

Der er ca. 15 medlemmer i klubben så der er altså plads til flere. Selvom keglebillard ikke er så moderne mere, så kan man jo altså spille både "fortsat" og "skomager", og det kan jo både gøres sammen med andre klubmedlemmer eller for sig selv øvelse gør jo mester.


Allegårdens Lystfiskeklub “ALF” & Dartklubben :

Allegårdens Lystfiskeklub “ALF” & Dartklubben

Sted/Lokation: Blykobbevej 2 kld.
Åbent: Døgnåbent (kræver nøgle)
Klubaften: 1. torsdag i måneden fra kl. 18.30
Kontingent: kr. 0,- pr./md. eller år.
Medlemsantal: 10

Klubledelsen:

 • Formand: Jan Hansen
 • Næstformand: Finn Holm
 • Kasserer: Mikael Christensen

Kontaktperson(er):
Jan Hansen
Telefon: 42 76 75 09

Kontaktinformationer:

 • E-mail: janhan@comxnet.dk
 • Hjemmeside:

Information og beskrivelse af/om klubben:

Vi er en fiskeklub og dartklub. Vi tager på fisketure, snakker om fiskeri og laver/reparere fiskegrej. Vi har også undervisning i fluebinding og fluekast. Vi udøver alle former for lyst- og sportsfiskeri - Hav-, kyst-, ferskvands- og P&T-fiskeri. Udover spontane fisketure arrangeres der ture efter medlemmernes ønsker. Vi har i et vis omfang adgang til Hvidovres Sports og Lystfiskeforenings (HSLF) arrangementer.

Som noget nyt har vi udvidet med 2 dart-baner. Vi har dog endnu ingen dart-arrangementer, men det kommer hvis der er tilslutning. Pt. er vi desværre kun ca. 10-12 medlemmer. Vi arbejder på og vil meget gerne have flere medlemmer.
Både i fiske- og dart-afdelingen.


Haveklubben Spiren :

Haveklubben Spiren

Sted: Almegård Allé ved 'højen'
Kontingent: kr. 100,- pr./år.

Klubledelsen:
Formand: Kjeld D. Johansen
Sekretær: Kiki Hendriksen

Kontaktperson(er):
Formand: Kjeld D. Johansen
Almegård Alle 1. 2. tv
Telefon: 32 51 35 28 / 28 89 60 20

Sekretær: Kiki Hendriksen
Tårnbyvej 37, 2.tv
Telefon: 24 21 87 42

Nyttehaver og haveklub
Ved Allégården ligger 55 nyttehaver omkring et fælleshus. Haverne har en størrelse på cirka 70 kvadratmeter, og beboerne betaler blot 100,- kr. i kontingent om året for at dyrke så mange blomster og grøntsager, de overhovedet orker. Nyttehaverne er etableret i 1970´erne, og ventetiden på en have varierer. Den har tidligere været på fem år, men den er blevet kortere de sidste par år.

Se info
spiren2011@hotmail.com
MC-klubben :

MC-klubben

Sted: Garage v. Blykobbevej 42
Åbningstider: Alle dage kl. 09.00 - 20.00
Kontingent: kr. 200,- pr./år.
Medlemsantal: 5

Klubleder: Jan Larsen

Kontaktperson(er):

Formand: Jan Larsen
Adresse: Blykobbevej, 17, st th
Telefon: 61621923
jan.lehto@hotmail.com
Allégårdens Computerklub “Disketten” :

Allégårdens Computerklub “Disketten”

Sted: Blykobbevej 10 kld.
Åbent: Hver onsdag kl. 19.00
Internetadgang: Nej
Kontingent: kr. 0,- pr./år.
Medlemsantal: 11

Klubledelsen:
Formand: Peter Tønnesen
Bestyrelsesmedlem: Gunner Jensen

Kontaktperson(er):
Formand: Peter Tønnesen
Telefon: 30 27 32 16

Information og beskrivelse af/om klubben:
Computerklubben har i mange år hjulpet rigtig mange beboere i Allégården, der ikke kan finde ud af at skifte dele i computeren, eller programmer de ikke kan forstå.

Computerklubben.ja, hvad laver man så der? Det første folk spørger om, er om der er internet, og svaret er NEJ ! Det næste folk spørger om, er om der nye maskiner, og svaret er igen nej.

Jeg var dernede en dag, og kunne ved selvsyn se, at der var en herlig masse gammelt skrummel. En af de ting, som var helt nostalgiske, var en gammel båndstation, der var faktisk en gang hvor programmene, typisk spil, var gemt på almindelige kassettebånd. Det tog så også en hulens tid at få dem ind i computeren.

Men hvad laver de mennesker (hvoraf den yngste er i tredverne) så dernede? Der bliver i stor grad udvekslet erfaringer med henblik på medlemmernes projekter på deres egne (og nyere) computere, og faktisk har de samlet så mange erfaringer, at i hvert fald nogle at de problemer som man kan få med sin egen computer kan de hjælpe med. Dog kan det blive nødvendigt, at man selv slæber sin computer derned, men ring eller mail til Peter Tønnesen og spørg ad. Computerklubben samler en gang imellem nogle computere af forskellige løsdele, og hvis læserne har nogle stumper/dele, er klubben interesseret i at få dem.


Elektronikklubben :

Elektronikklubben

Sted: Blykobbevej 34 kld.
Åbningstider: Onsdag kl. 19.00 - 21.00
Kontingent: kr. 0,- pr./md. eller år.
Medlemsantal: 6

Ledelse/Bestyrelse:
Formand: Mogens Holm
Bestyrelsesmedlem:
Kasserer:

Kontaktperson(er):
Formand: Mogens Holm
Telefon: 32 51 03 64

Formål: At bygge elektroniske artikler og erfaringsudveksling

Information og beskrivelse af/om klubben:
Før jeg overhovedet fortæller om elektronikklubben, må jeg nok lige være sikker på, at alle ved, hvad elektronik er. Elektronik er samspillet mellem de dimser, som sidder inde i f eks. radioer og forstærkere. Dimserne (kaldet komponenter) kan være modstande, kondensatorer, dioder, transistorer og spoler, som er loddet fast på en print plade. Denne print plade (r) er belagt med nogle kobberbaner, som leder strømmen mellem komponenterne på den måde, som man vil have den til. Denne elektronik har gennemgået en stor udvikling i det sidste halve hundrede år. l halvtredserne var det mest radioer, som folk gik og rodede med, i tresserne typisk forstærkere. Dengang kunne det faktisk betale sig at lave sådanne ting selv, men nu om stunder kan man købe tingene så billigt, at det kun er en hobby nu. l halvfjerdserne kom så de første PCere (og dengang var der faktisk nogen, der byggede deres egen computer j, hvor en del af de elektronikinteresserede gik over til computerteknologi. det var dengang man programmerede i Basic, det vistnok første programmeringssprog tilgængelig for alle.

I firserne og videre frem er udviklingen så stort set udvikling af computere, hvilket elektronisk set er så specielt, at jeg ikke engang ved, om man overhovedet kan kalde det elektronik mere.

Her i Allegårdens elektronikklub sidder der så fem ikke så helt unge herrer og lodder lidt på deres projekter. Når der kun er fem medlemmer, skyldes det simpelthen, at der ikke er plads til flere, idet det et temmeligt lille kælderrum, de sidder i. Der er nogle enkelte på venteliste, men snak med klubbens kontaktperson Finn Holm, hvis du er interesseret.


Værkstedsklubben :

Værkstedsklubben

Sted: Almegård Allé 8 kld.
Åbningstider: Generalforsamling 23. November 2022 kl 18.00
Kontingent:
Medlemsantal: ?
Klubledelsen:
Formand:
Bestyrelsesmedlem:
Kassere:

Kontaktperson(er):
-
Telefon:

Information og beskrivelse af/om klubben:
Formålet er at give medlemmerne adgang til et værksted. Værkstedsklubben har et kælderrum/værksted udstyret med: Søjleboremaskine, Slibebænk, rystepudser, div. save og file, lidt alm. håndværktøj og en filebænk med skruestik. Her kan medlemmerne lave alverdens små reparationer, malerarbejde og meget andet. Det eneste kraver, at man holder orden og rydder op efter sig.

Telefon:
Bordtennisklubben (LUKKET) :

Bordtennisklubben (LUKKET)

Sted: Listedvej 22 kld.
Åbningstider: 
Kontingent:
Medlemsantal:
Klubleder:
Telefon:
Racerbane Klubben (LUKKET) :

Racerbane Klubben (LUKKET)

Sted: Tårnbyvej 71 kld.
Klubaften:
Kontingent:
Medlemsantal: 0

Formand: