Beboerklage

Vi ønsker at alle beboere skal kunne bo i tæt naboskab med hinanden og samtidig være sig selv. Alle klagesager bliver behandlet alvorligt. Uoverensstemmelser skal så vidt muligt ordnes parterne imellem via dialog.

Hvis du føler dig generet af en beboer i din afdeling, og problemerne ikke bliver løst ved dialog, kan du klage til KAB. En klage er anonym. Dit navn bliver altså ikke nævnt over for den, du har klaget over, så længe sagen bliver behandlet internt i KAB.

Lovovertrædelser skal beboerne selv anmelde til politiet. Såfremt beboerne eller
afdelingsbestyrelsen ikke ønsker det, kan der rettes henvendelse i TKB Kundecenter, så anmeldes dette såfremt det er noget der generer vore beboere og ansatte.

Sådan klager du:

Du skal klage skriftligt, da det kan blive nødvendigt at fremlægge klagen i f.eks. boligretten og/eller for beboerklagenævnet Du kan selv skrive et brev, eller du kan udfylde et skema, som du får udleveret i TKB Kundecenter. Du kan også udfylde det her.

Lav en præcis beskrivelse af den generende adfærd og en angivelse af dato, tidspunkt og sted for adfærden.

Det er bedst, hvis klagen underskrives af flere personer, som har oplevet eller været vidne til den beskrevne adfærd.

Hvad sker der så?

Hvis din klage er berettiget, skriver KAB til den beboer, du har klaget over. Det vil som regel føre til en henstilling om at ændre adfærden.

Fortsætter problemerne, er det vigtigt, at du igen fremsender en klage. Herefter modtager beboeren en advarsel. Advarslen oplyser om, at sagen kan indbringes for beboerklagenævnet eller at lejemålet kan opsiges, hvis adfærden ikke stopper. Det sker dog kun i særligt grove sager.

Klage over overtrædelse af husordenen
Læs – en vejledning til beboere i almene afdelinger

 

klage-over-overtraedelse-af-husordenen-en-vejledning-til-beboere-i-almene-afdelinger