Havevandring

Først og fremmest går vi havevandring, for at følge op på vores havereglement og tilser at vores beboerne passer haverne. Haven er kun til låns – den er anlagt på vores grønne fællesområde, og den skal passes.

Orienteringen

Bestyrelsen holder havevandring i oktober og vil være ude i afdelingen onsdag 12. oktober 2022 i tidsrummet kl. 15-18 samt lørdag den 15. oktober 2022 i tidsrummet kl. 10-14. Vi glæder os til at møde dem, der er hjemme.

Havevandring giver et overblik over, hvordan afdelingens havereglement for facader og haver overholdes. Det er også på havevandringen, at bestyrelsen og beboerne har mulighed for at tale sammen. På havevandringen er det særligt haverne og facaderne, som har vores fokus, men vi kigger også på beplantningen og andre forhold. Måske får du en skrivelse om forhold, som du skal rette op på eller være opmærksom på. Husk at havelågen ikke må være låst når der er havevandring.

Hvad er det, bestyrelsen og driften blandt andet ser på og påtaler: 

– Manglende oprydning i haver

– Manglende klipning af hække

– Klatreplanter på facade

– For store træer i haverne

– Generel renholdelse og orden

– Ikke godkendt opsætning af parabol eller markise

– Misligholdt hegn/plankeværk

Havevandringen har til formål at sikre, at afdelingen ser præsentabel ud og der ikke er forhold der udgør en fare. 

Fra driftens side kan der komme 3 varslinger til beboerne: 

1. Varsling om adgang til haverne

2. Varslingsbrev udstedes i forbindelse med de påtaler, der sker ved havevandringen

3. Sidste varslingsbrev vil komme i slutningen af oktober måned, med en frist på 1 uge, til at gøre arbejdet færdigt. Hvis ikke det sker, kan boligafdelingen lade haven ordne på beboerens regning, hvis en beboer ikke selv sørger for det.