Akut Hjælp

Akutnummer ved skader opstået udenfor TKB Kundecenter normale åbningstid

Fremover skal beboerne kun ringe til et nummer, når der opstår situationer, hvor man har brug for hjælp udenfor TKB Kundecenter normale åbningstider. Meningen er, at det skal være mere enkelt at finde telefonnummeret, når du vil ringe. Det betyder at du nu skal ringe på TELEFON 70 24 45 10

Du skal kun kontakte vagtordningen, hvis det er absolut nødvendigt og ikke kan vente til dagen efter.

Der er indgået aftale med FALCK, så de fremover passer telefonvagten. Når der ringes til FALCK, vil beboerne blive mødt at en servicemedarbejder, som tager imod besked og derefter disponerer ud fra de oplysninger der modtages. Der er ikke ændret i de sager, hvor der kan tilkaldes hjælp. Det betyder, at du som tidligere kan ringe efter hjælp til sager om:

  • kun akutte fejlmeldinger
  • stoppet afløb med risiko for vandskade
  • vanskade i kælder eller stormskade med risiko for personskade
  • strømsvigt i bebyggelsen, manglende strøm i hele lejligheden
  • ødelagt hovedør eller kælderdør, der ikke kan lukkes og låses
  • ved maskinstop, vandudsivning fra vaskemaskine på vaskeriet

Hvordan gør du:
Du skal opgive dit navn, adresse og evt. telefonnummer, samt en så korrekt beskrivelse som muligt af problemet der kræver akut hjælp. Falck vil derefter tilkalde den nødvendige assistance.

Er strømmen gået?
Ofte skyldes en akut strømafbrydelse, at der er gået en sikring – eller at din HFI- eller HPFI-afbryder er slået fra. Derfor er det en god ide lige at tjekke relæ og sikringer, før du ringer til dit distributionsselskab.
Bliver en elektriker tilkaldt og det er dine egne el-apparater der er årsag til strømsvigt, skal du selv betale udkaldet.
Tjek dette, før du gør noget andet:
  1. Slå nu HFI-/HPFI-afbryderen til igen, og tænd gruppeafbryderne én ad gangen. Når HFI-/HPFI-afbryderen slår fra, ved du, at fejlen er i den gruppe. Sluk for alle apparater i gruppen.

Hvis du stadig ikke har strøm
Hvis ikke de 5 trin kan hjælpe dig med at finde fejlen, kan det være en fejl på elnettet, og så skal du ringe til dit distributionsselskab.

Hvis du bor i DONG Energy’s Eldistributions område, kan du ringe på 70 20 58 00 – de svarer døgnet rundt.